เตรียมสถานที่จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อม และสำรวจจุดวางท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 และสำรวจจุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี