ต้อนรับ สสจ.ลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบาดาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับนายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์