โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพกาย ผู้สูงวัย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพกาย ผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดูแลภาวะสุขภาพกาย ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีนายอุเทน เพ็ชรสุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน และอาจารย์พิพัฒน์ ทองเผือก เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3