โครงการด้านความปลอดภัยเครือข่ายผู้ประกอบการการรับ-ส่งนักเรียน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางระพีพร สมสุข รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมโครงการด้านความปลอดภัยเครือข่ายผู้ประกอบการการขับรถรับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษา พื้นที่อำเภอชัยบาดาล และพื้นที่ใกล้เคียง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านความปลอดภัยในการขับรถรับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมบุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี