โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยองค์การบริการส่วนจังหวัดลพบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นและที่สำคัญและเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะผิดปกติของการมองเห็นได้รับแว่นสายตาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการคัดกรอง ตรวจวัดสายตาและจัดหาแว่นสายตาให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ