ประชุมการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนางสาวอัญชนา ทุมเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3