การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่1 กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเดอะฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา