ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระบุรี – หล่มสัก 11/1 (ข้างบ้านโลงเย็น) ซอยสระบุรี – หล่มสัก 11/2 (ข้างบ้านนายเทิดศักดิ์ นาคแย้ม) และซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/3 (ตรงข้ามบ้านนายเทิดศักดิ์ นาคแย้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี