สนามเด็กเล่นหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมทดสอบสนามเด็กเล่นบริเวณหน้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอชัยบาดาล สนามเด็กเล่นช่วยเด็กให้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และสติปัญญาแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม อารมณ์และจิตใตอีกด้วย สนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้พัฒนาการของเด็กมีความสมบูรณ์ในทุกด้านได้อย่างดี นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลำนาราณ์ได้ดำเนินการเตรียมติดตั้งสนามเด็กเล่นอีกหนึ่งแห่ง ที่สนามกีฬา 44 ไร่ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ