มอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสสลาม โรงเรียนวัดศิริบรรพต