พัฒนาทำความสะอาด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 พนักงานกวาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี