พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนสร้างสรรค์