ติดตาม พัฒนา แก้ไขปัญหา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตาม พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้

– ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9/5 หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

– ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

– ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาไปคลองเขว้า หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์

ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18-22 หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์

– ติดตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

– ติดตามโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่