เทศบาลพบประชาชน หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ บริการตัดผม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รับชำระภาษี มอบถังดับเพลิง และมอบลูกฟุตบอลให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชน โดยวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหมู่ 9 พัฒนา ชุมชนบ้านท่าน้ำ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี