ติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มจำนวน 11 จุด บริเวณ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ