เทศบาลพบประชาชน หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ บริการตัดผม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รับชำระภาษี มอบถังดับเพลิง มอบลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชน โดยวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ลงพื้นที่ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี