โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายไสว สิงห์ทอง ประธานสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3