พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรตลาดลำนารายณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และสร้างศรัทธายึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา