ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เพื่อมอบหมายโครงการต่างๆ ตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 2