ประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมพรรณนารายณ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล