โครงการพระราชดำริ ชุมชนนารายณ์เจริญ หมู่ 6 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนนารายณ์เจริญ หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อที่นำโดยยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการ สุขภาพอนามัยแก่แม่และเด็ก