พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ และชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี