งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายนายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมแถลงด้วย ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี