พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนอ่างนิคม และชุมชนลานทอง หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี