ดันท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการดันท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้