พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชน บขส.สร้างสรรค์ และวัดคลองนารายณ์ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี