พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา และวัดศิริบรรพต หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี