ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างนิคม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างนิคม ชุมชนอ่างนิคม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566