พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 11 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่ 11 พัฒนา หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี