ขุดลอกคลองเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณริมทางรถไฟ หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์