โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หมู่ 9 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ร่วม “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยในวันนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด ล้างห้องน้ำ และนำรถดับเพลิงฉีดล้างบริเวณพื้นรอบวัด ณ วัดอุดมสันติวรรณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี