พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 5 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนวัดลำนารายณ์ หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี