ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการ “ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี