ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่วัดใกล้บ้านของท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป โดยในวันนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้จัดให้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และได้นำไปถวายให้กับวัดลำนารายณ์และวัดอุดมสันติวรรณ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คณะกรรมการชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเทศบาล ที่ร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยค่ะ