ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3