ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนแผน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2566 – 2570 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3