ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายในพื้นที่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี (สคบ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ร้านค้าปลีกค้าส่งในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อป้องกันการกักตุน และกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง