พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี