ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฉีก ตัด ปะ และปั้นดินน้ำมัน ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์