ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 “นางสาวปิยวดี ดวงอัคฆะ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา