ลงพื้นที่แนะนำผู้ประกอบการ ร้านค้า

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ปลัดอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสุรา รวมถึงการตรวจตราการจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์