ลงพื้นที่บ่อขยะเขาหินกลิ้ง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่บริเวณบ่อขยะเขาหินกลิ้งเพื่อติดตามระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบที่ถูกสุขลักษณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย คาดว่าในอนาคตมีปริมาณขยะเพิ่ม จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหาร