ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือรถจอดเสีย แบตเตอรี่รถหมด บริเวณ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ โดยได้นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ และทำการพ่วงสายชาร์จแบตเตอรี่ จนรถสตาร์ทเครื่องยนต์ติด สามารถขับขี่ต่อไปได้ตามปกติ

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง