ฉีดล้างทำความสะอาดคาบปูนบนผิวจราจร

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.เจ้าหน้าที่่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดคาบปูนที่หล่นบนพื้นผิวจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง และเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่