ลงนามข้อตกลง (MOU) การดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานในการประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาลำนารายณ์ ระหว่างเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และ 6 ชมรม คือ ชมรมฟุตบอลอาวุโส ชมรมฟุตบอลอนุบาลลำนารายณ์ ชมรมวอลเล่ย์บอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมเซปักตะกร้อ และชมรม (เดิน-วิ่ง) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาลำนารายณ์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3