กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนนิคมลำนารายณ์