มอบของขวัญวันเด็ก

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์