กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล มูลนิธิลำนารายณ์ มูลนิธิพุทธเมตตาลำนารายณ์ สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์(พ้งไล้16) นิยมชัยกรุ๊ป นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โดยได้รับเกียรติจากนายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ภายในงานยังจัดให้มี อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และไอศกรีม แจกจ่ายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครอง มีกิจกรรม การแสดงบนเวทีของเด็กๆ เล่นเกมตามซุ้มต่างๆเพื่อรับของรางวัล การจับสลากรับของรางวัล

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัลให้กับเด็ก ๆ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อปพร. อำนวยความสะดวกในการข้ามถนน ปีหน้าพบกันใหม่ค่ะ