กิจกรรมนายอำเภอน้อยวันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย นายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล ได้เปิดห้องทำงานให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรม นายอำเภอน้อย เยี่ยมชมห้องทำงานนายอำเภอ และรับของขวัญจาก น.ส.มุจลินท์ พนมชน นายกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี