ร่วมงานวันครู ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริม ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน โดยมี นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์